Sjukhusclown

Clown Göteborg Clownen Mattis Sjukhusclown
Mattis har jobbat som sjukhusclown för barn i över ett decennium. Han arbetar då i föreningen Clownkliniken och besöker framförallt Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus men också sjukhusen i Borås, Skövde, Trollhättan, Karlstad, Halmstad, Jönköping och Regionhabiliteringen och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Sedan två år tillbaka gör de också besök på äldreboenden.

Här arbetar de alltid tillsammans med en kollega och har med sig instrument och kanske några trollerisaker, oftast utgår de från vad barnen gör och hur de beter sig. Om de är blyga kanske det är lättare att prata med barnets gosedjur först, tills barnet vågar delta. Eller titta in bakom dörren och blåsa såpbubblor. Med tiden lär de ofta känna barnen, särskilt de barn som har långvariga sjukdomar som cancer.

Clownen_Mattis_och_Goteborgs_Lucior_2013_400_300

Hjälpande fantasi
På barnsjukhus där de unga patienterna lätt kan känna sig utsatta är besöket ofta uppskattat. I motsats till läkare och annan vårdpersonal kan barnet känna att hen har kontroll över clownen. Det går att bestämma om clownerna får vara där eller inte, och styra vad de tillsammans hittar på.

Vi clowner kan också hjälpa till med fantasin och låta den ta barnen bort från sjukhusmiljön ett tag. Och tillföra något lustfyllt. Också för personalen sprider vi lust och glädje omkring oss.

För mer information, besök Clownklinikens hemsida; www.clownkliniken.se.